Algemene voorwaarden

Algemene informatie

1.   Afspraken dienen een werkdag (24 uur) van tevoren afgezegd of verplaatst te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt het no show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Voor de eerste afspraak (een intake gesprek) bedraagt het no show tarief 120 euro. Voor iedere vervolgafspraak geldt een no show tarief van 100 euro. Dit is een gedeelte van de gemaakte kosten. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

2.   Wij 'leveren' alleen verzekerde zorg. Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. Wij declareren volgens de regels van het ZPM wat in 2022 van kracht is gegaan; per sessie/ per behandeling ( de duur van het consult bepaalt de prijs) volgens het principe: planning is realisatie. Dit houdt in dat wij uitgaan van de tijd die wij in de agenda voor u geboekt hebben, die tijd zullen wij ook declareren, conform de regels van de NZA. Indien het consult meer dan 15 minuten uitloopt zullen wij het consult achteraf aanpassen op basis van de realisatie. Wij hanteren de voorgeschreven tijdsblokken en die zijn: 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 45 minuten, 60 minuten, 75 minuten, 90 minuten of 120 minuten.

3.   Het is belangrijk dat u zich goed informeert over de inhoud van uw polis en voor welke zorg en vergoedingen u precies bent verzekerd. Uw hulpverlener zal deze financiële aspecten met u bespreken.

4.   Wij zijn lid van onder meer de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).
Deze organisaties hanteren kwaliteitscriteria en een beroepscode voor psychologen.

Kwaliteitsstatuut
Als BIG-geregistreerde ggz-professionals met een eigen praktijk zijn wij verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren In dit kwaliteitsstatuut kunt u lezen hoe de behandelaar de kwaliteit van zijn praktijk heeft geregeld. De behandelaar moet het kwaliteitsstatuut publiceren op de website van de praktijk en/of ter inzage in de praktijk neerleggen. Een BIG-geregistreerde behandelaar die geen kwaliteitsstatuut heeft, mag niet als regie behandelaar werken.

In het ingevulde kwaliteitsstatuut onder aan deze pagina kunt u lezen hoe de behandelaar ervoor zorgt dat u:
-           de juiste hulp krijgt;
-           op de juiste plaats;
-           door de juiste zorgprofessional, binnen een professioneel en kwalitatief verantwoord
          netwerk.

5.   Alles wat wordt besproken tussen u en uw hulpverlener is vertrouwelijk, tenzij het delen van gegevens op basis van een (wettelijke) verplichting noodzakelijk is. Zie ook de privacyverklaring elders op deze website.
Uw hulpverlener houdt in een dossier aantekeningen van uw gezondheid, van de behandeling en neemt stukken daarin op voor zover deze voor een goede hulpverlener noodzakelijk zijn.
Over uw rechten met betrekking tot het dossier leest u meer in de privacyverklaring elders op deze website.

6.   Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken met uw behandelaar. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij Lucie Stökl of bij Hans Claus. Wij proberen er dan samen uit te komen. Hiertoe kunt u een e-mail sturen aan lucie@ppbollenstreek.nl of hans@ppbollenstreek.nl. Mocht ook hieruit geen goede oplossing komen, dan kunt u zich wenden tot de onafhankelijke klachtenfunctionaris of geschilleninstantie. De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg   (Wkkgz) legt de hulpverlener de verplichting op om een interne klachtenregeling te hebben en om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Wij zijn via de LVVP en via P3nl aangesloten bij een klachtenregeling. De klachtenfunctionaris kan een bemiddelende rol spelen, ook na een eerste klachtopvang gesprek met Lucie Stokl of Hans Claus.
Via de website van de LVVP of P3nl kunt u, als client van onze praktijk, een verzoek om contact met een klachtenfunctionaris indienen. Ook vindt u op de websites informatie over de geschilleninstantie.

Het NIP heeft een eigen beroepscode waaraan zij het handelen van de psycholoog kan toetsen. Op de website van het NIP (www.nip.nl) kunt u meer lezen als u overweegt om een
tuchtklacht in te dienen.

7.   Tijdens vakanties en/of ziekte wordt door collega's waargenomen. De wachttijd per psycholoog kan variëren; in overleg kan er doorverwezen worden naar een collega.

8.   Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Op de voorpagina van onze website houden wij u op de hoogte van de wachtlijst.

9.   Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

10. Wij gaan zorgvuldig met onze patiëntengegevens om en gebruiken alleen beveiligde
     verbindingen (zorgmail). Zie ook onze privacyverklaring onder 'PRIVACY VERKLARING'

11. Onze praktijk is beveiligd tegen 'datalekken'.

12. Wij mailen beveiligd met u via Zivver. Indien u een vraag wilt stellen, dan volstaat het om ons
     een bericht te sturen en aan te geven dat u iets wil vragen. Wij zullen u dan via Zivver een
     beveiligde e-mail terugsturen waarop u beveiligd kunt antwoorden.

13. Wij voldoen aan alle eisen van de Algemene verordening persoonsgegevens (Avg) welke per
    25 mei 2018 is ingegaan.

Voor meer informatie over rechten en plichten van de hulpverlener en de client kunt u terecht op de website van de LVVP en van het NIP. Ook kunt u voor informatie bij de praktijk terecht.