Werkwijze en aanmelding

Onze primaire werkprocessen

Als u een verwijzing heeft van uw huisarts dan kunt u onze assistente Diane bellen op: 0252-823408 of het afsprakenbureau bellen voor een intake gesprek. In een intake gesprek worden uw klachten en uw hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen bekeken wat een gepaste behandeling zou kunnen zijn. Er wordt naar aanleiding van uw klachten een mogelijke diagnose geformuleerd en in overleg met u een behandelplan opgesteld. Dat behandelplan wordt regelmatig met u geëvalueerd om de vooruitgang te bewaken en zo nodig kan het behandelplan bijgesteld worden gedurende de behandeling.
Een intake gesprek duurt ongeveer 45 minuten.
De behandelingen voeren wij uit middels de volgende wetenschappelijk bewezen kaders:

Directieve therapie

Deze therapie vorm kenmerkt zich doordat de psychologen actieve technieken gebruiken; een actieve houding aanneemt, waarbij er voornamelijk gekeken wordt naar welke oplossingen mogelijk zijn (klachtengericht werken). Het is vooral een praktische vorm van therapie, waarbij de psycholoog uiteraard eerst goed luistert naar wat uw klachten zijn. Het belangrijkste uitgangspunt is: wat werkt het beste bij dit probleem of deze klacht bij deze persoon.

Het denkkader is:

  1. Wat is de klacht en wat is het achterliggende idee over de klacht en het doel van de behandeling
  2. Een gestructureerde therapie
  3. Huiswerkopdrachten
  4. Het probleemoplossend vermogen vergroten op de 3 gebieden: gedrag, gedachten en emotioneel.
Cognitieve gedragstherapie

Dit is een samensmelting van twee psychotherapeutische methoden:

Cognitieve therapie en gedragstherapie.

De combinatie bestaat uit:

  1. hoe wij naar gebeurtenissen kijken/ hoe wij de dingen die ons overkomen interpreteren. Daar ontstaat ook ons beeld over onszelf uit en zo kunnen we onzeker worden in combinatie met:
  2. Hoe je doet want dat beïnvloedt weer hoe je je voelt. Bijvoorbeeld: Als je uit angst bepaalde situaties vermijdt dan zal de angst groter gaan worden in plaats van afnemen. Wie zijn mening niet goed naar voren kan brengen, wordt eerder onzeker of juist geïrriteerd.
EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar ook voor andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling van iemands leven zoals pesterijen of krenkingen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed hebben kan de methode gebruikt worden.

Schema therapie

Een vorm van psychotherapie waarbij er gebruik gemaakt wordt van cognitieve gedragstherapie als basis kader.  Het gaat ervan uit dat er 18 schema’s zijn welke ons gedrag bepalen. Hiermee kun je verklaren en achterhalen waarom wij bepaald gedrag maar blijven herhalen en ook hoe wij uit die cirkel kunnen komen. Iedereen heeft bepaalde overtuigingen over zichzelf en anderen. Wanneer je de overtuiging hebt dat je de moeite waard bent en dat anderen van je houden sta je heel anders in de wereld dan wanneer je het idee hebt dat je niet de moeite waard bent.

Je leert je bewust te worden van de eigen gevoelige binnenkant, om de gedachten en gevoelens te herkennen over wie je bent als persoon en hoe de wereld in elkaar zit.

Wij zetten tijdens de CGT behandelingen en EMDR behandelingen elementen in van deze therapie. Wij geven geen langlopende schematherapie an sich.

Zowel de intake als een zitting duurt 45 minuten