Vergoeding

Vergoeding voor volwassenen

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars

Vanaf 2022 geldt het nieuwe Zorgprestatiemodel. Hierbij bepalen we de benodigde hulp aan de hand van de zorgzwaarte en de verplichte Honos vragenlijst. Meer informatie vindt u op https://www.zorgprestatiemodel.nl/.

De sessies worden per keer gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar en vergoed vanuit uw basisverzekering. Let op: dit gaat wel ten koste van uw eigen risico. Vraag uw verzekeraar naar de hoogte hiervan.

Voor vergoeding heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig, waarop uw diagnose vermeld staat. Niet alle behandelingen worden vergoed.

Het eerste intakegesprek duurt ongeveer 45 minuten, hier informeren wij u over de voorwaarden van uw verzekeraar.

Vergoeding voor Jeugd

Als je jonger bent dan 18 val je niet onder de zorgverzekeringswet maar onder de gemeente.

Holland Rijnland jeugdhulp regelt dit en zoekt hulp voor jou. Vanaf 2022 hebben wij geen contract meer met Holland Rijnland, dus kunnen wij geen nieuwe jongeren meer helpen.

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar jeugdhulp@hollandrijnland.nl. Zij helpen je graag verder en zoeken binnen 14 dagen een geschikte praktijk voor jou.

Agbcode instelling: 22221339
KVK: 78640377

Wij verzoeken u om uw verwijsbrief en een legitimatiebewijs mee te nemen naar de eerste afspraak